Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/thapathalicampus/public_html/includes/Database.php on line 13
Thapathali Campus - Institute of Engineering

Click Here To Visit Our Admission Portal

News & Events

S.N. Title Date Download
1. स्नातकतहमा अध्ययनको लागि पुन: आवेदन पहिलो (Aptitude test)अाबेदहरुको नामावली र Withheld list प्रकाशित गरिएको सुचना २०७५ ।। 2018-09-17
2. स्नातकतहमा अध्ययनको लागि पुन: आवेदन (पहिलो) सम्बन्धि सूचना २०७५ ।। 2018-09-13
3. बि.ई । बि.आर्क. तहको दावि विरोध पछिको तेस्रो भर्ना सूची प्रकाशित २०७५ ।। 2018-09-10
4. बि.ई । बि.आर्क. तहको दावि विरोध पछिको तेस्रो भर्ना सूची प्रकाशन गरिएको २०७५ ।। 2018-09-10
5. बि.ई । बि.आर्क. तहमा तेस्रो भर्ना सूची प्रकाशन गरिएको २०७५ ।। 2018-09-09
6. बि.ई । बि.आर्क. तहमा भर्नाका लागि दावि विरोध पछिको दोस्रो भर्ना सूची प्रकाशन गरिएको २०७५ ।। 2018-09-05
7. स्नातक तह (वि.ई) भर्नाको दोश्रो सूची प्रकाशित 2018-09-04
8. बि.ई. । बि.आर्कमा नाम प्रकाशित भएका र भर्ना हुन नसकेका आवेदनहरूका लागि सूचना २०७५ ।। 2018-09-04
9. बि.ई. / बि.आर्क. भर्ना प्रकिया सुचारु गरिएको सुचन २०७५।। 2018-09-03
10. बि.ई । बि.आर्क. तहमा भर्नाका लागि दावि विरोध पछिको संशोधित प्रथम सूची प्रकाशन गरिएको २०७५ । 2018-08-29
11. ई.अ.स थापाथली क्याम्पस नया‌ भर्नाको शुल्क सम्बिन्धि जानकारी २०७५।।। 2018-08-29
12. बिआर्क झुकाव परीक्षा (Appitutede test) Results 2075/05/10 || 2018-08-26
13. स्नातक तह भर्ना २०७५ सम्बन्धी सूचना || 2018-08-20
14. BE Applicant Rankwise list has been Published 2018-08-28
15. स्नातक तह (वि.ई) भर्ना को प्रथम भर्ना सूची प्रकाशित २०७५ || 2018-08-29
16. passlist 2075 BE/B.ARCH,online portal will open from 2075/5/5 in tcioe.edu.np 2018-08-19
17. Applicant Merit List 2074 2017-08-23