Click Here To Visit Our Admission Portal

News & Events

S.N. Title Date Download
1. बी.र्इ.। बी.अार्क. तहमा पुनः अावेदन तेश्राे तथा अन्तिम भर्ना सम्बन्धी सुचना ।।। 2017-11-24
2. TRI-CAR AND SOLID WORKSHOP TRAINING 2017-11-19
3. २०७४।०७५ शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना भएका विध्यार्थीहरूकाे Orientation Programme यहि मिति २०७४।८।१ हुने सूचित गराइन्छ ।।। 2017-11-15
4. ०७४।०७।१२ गते लिर्इएकाे अन्तवार्तामा सपफ हुने उम्मेदवारहरूकाे नतिजा निम्न अनुसार प्रकाशित गरिएकाे छ । 2017-10-30
5. अांशिक शिक्षक अावश्यक्ता सम्वन्धि सुचना ०७४।७।१ । 2017-10-31
6. बि‌.ई ‍। बि.आर्क भर्ना सम्वन्धी सुचना ०७४।७।१ । 2017-10-18
7. आठौ दावि विरोध प्रकाशित गरेको बारे। 2017-10-13
8. BE Admission: Eighth Admission Notice and list has been Publish 2074 2017-10-12
9. दावि विरोधको समय भित्र कुनै दावि विरोध पर्न नआएको ले पूर्व प्रकाशित सातौ भर्ना सूचि नै अन्तिम सातौ भर्ना सूचि रहको जानकारी गराउछौ । 2017-10-11
10. BE.BArch 7th Admission notice, Aptitude notice, Aptitude test Result, Merit list or Admission List Publish 2074 ! 2017-10-10
11. [स्नातक तह वि.ई/वि.आर्क] को पुन: आवेदन दोस्रोको योग्यता क्रम सूचि (Merit List) र वि.आर्क (Architecture ) मा आवेदन दिएका आवेदकरुको झुकाव परीक्षा (Aptitude test) सम्बन्धी प्रकाशित गरिएको बारे । 2074 2017-10-09
12. स्नातक (बि‍‍‌.इ.। बि‌.अर्क) तह अध्ययनको लागि पुनः आवेदन दोस्रो सम्बन्धी सूचना २०७४। 2017-09-17
13. छैठौ भर्ना सुची सम्बन्धी सूचना 2074. 2017-09-14
14. Sixth B.E/B.Arch Admission Notice or List 2074 . 2017-09-13
15. पाँचौ भर्ना सुचि सम्बन्धि सुचना । 2017-09-12
16. वि.ई/वि.आर्क "पाँचौ भर्ना सूचि" प्रकाशित गरिएको बारे । 2074 । 2017-09-11
17. झुकाव परिक्षा (Aptitude Test) को परिक्षाफल प्रकाशित गरिएको वारे 2074। 2017-09-09
18. वि.ई/वि.आर्क को पुन: आवेदनको योग्यता क्रम सूचि (Merit List) र "चौथो भर्ना सूचि" प्रकाशित गरिएको बारे । 2017-09-09
19. बि.आर्क Architecture मा पुन: आवेदकहरुको अन्तिम नामावली सहित झुकाव परिक्षा (Aptitude test) सम्बन्धि सुचना 2074। 2017-09-08
20. बि‌.ई ‍, बि.आर्कको पुन आवेदन दिने हरुको अन्तिम नामावलि प्रकाशित गरेको बारे 2017-09-08