News & Events

S.N. Title Date Download
1. पूर्ण शुल्कीय Batch Topper छात्रवृत्ति वारे सूचना ।। 2018-06-15
2. छात्रवृत्ति सम्बन्धि सूचना ।। 2018-06-15
3. आन्तरिक शिक्षक नियुक्त सम्बधि सूचना । 2018-05-18
4. थापाथली क्याम्पसमा आन्तरिक शिक्षकको अन्तवार्ता हुने सूचना । 2018-05-16
5. लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकासित गरिएको बारे । 2018-05-14
6. स्नातकोत्तर (M.Sc.Earthquake Engineering) तहको पांचाै भर्ना सूची प्रकाशित गरिएकाे वारे । 2075/1/27 । 2018-05-10
7. स्नातकोत्तर (M.Sc.Earthquake Engineering) तहको भर्ना सम्वन्धि सूचना । । 2018-05-08
8. अनुसन्धान प्रस्ताब (research proposal) आव्हान सम्वन्धित सुचना । २०७५।०१।१२।।। 2018-04-25
9. स्नातकोत्तर तहको कक्षा स‍‌ंचालन हुने तथा नयां भर्ना सम्वन्धी सूचना २०७५।०१।०७ 2018-04-20
10. शिक्षक नियुक्तिको लागि परिक्षा सम्बन्धि सूचना २०७५।०१।०७ 2018-04-20
11. Semester Break विदा वारे सूचना ।। 2018-04-12
12. र्इ‌‍.अ.सं., थापाथली क्याम्पसको स्नातकाेत्तर (M.Sc.) तहमा भर्ना सम्वन्धि सूचना ।।। 2018-04-06
13. स्नातकाेत्तर (M.Sc.) तहकाे अावेदकहरुकाे दावी विराेध पछिका चाैथाे भर्ना सूची प्रकाशित गरिएकाे वारे । 2018-04-05
14. स्नातकाेत्तर (M.Sc.) तहकाे अावेदकहरुकाे दावी विराेध पछिका चाैथाे भर्ना सूची प्रकाशित गरिएकाे वारे । 2018-04-05
15. स्नातकोत्तर (M.Sc.) तहको चौथो भर्ना सूची प्रकाशित गरिएको वारे १२।२१।। 2018-04-04
16. शिक्षक अावश्यकता सम्बन्धी सूचना (२०७४-१२-१९) ।। 2018-04-02
17. र्इ.अ.सं., थापाथली क्याम्पसकाे स्नातकाेत्तर (M.Sc.) तहमा भर्ना सम्विन्ध पूनः (Online) अावेदन पहिलाे सम्वन्धि सूचना १२।१९ । । 2018-04-02
18. स्नातकोत्तर (M.Sc.) तहको तेस्राे भर्ना सूची प्रकाशित गरिएको वारे ।। 2018-03-28
19. स्नातकोत्तर (M.Sc.) तहको दोस्रो भर्ना सूची प्रकाशित गरिएको वारे ।। 2018-03-23
20. स्नातकोत्तर (M. Sc.) तहको अावेदकहरुको दाबी बिरोध पछीका प्रथम भर्ना सूची प्रकाशित गरिएको वारे । 2018-03-18