News & Events

S.N. Title Date Download
1. स्नातक (बि‍‍‌.इ.। बि‌.अर्क) तह अध्ययनको लागि पुनः आवेदन दोस्रो सम्बन्धी सूचना २०७४। 2017-09-17
2. छैठौ भर्ना सुची सम्बन्धी सूचना 2074. 2017-09-14
3. Sixth B.E/B.Arch Admission Notice or List 2074 . 2017-09-13
4. पाँचौ भर्ना सुचि सम्बन्धि सुचना । 2017-09-12
5. वि.ई/वि.आर्क "पाँचौ भर्ना सूचि" प्रकाशित गरिएको बारे । 2074 । 2017-09-11
6. झुकाव परिक्षा (Aptitude Test) को परिक्षाफल प्रकाशित गरिएको वारे 2074। 2017-09-09
7. वि.ई/वि.आर्क को पुन: आवेदनको योग्यता क्रम सूचि (Merit List) र "चौथो भर्ना सूचि" प्रकाशित गरिएको बारे । 2017-09-09
8. बि.आर्क Architecture मा पुन: आवेदकहरुको अन्तिम नामावली सहित झुकाव परिक्षा (Aptitude test) सम्बन्धि सुचना 2074। 2017-09-08
9. बि‌.ई ‍, बि.आर्कको पुन आवेदन दिने हरुको अन्तिम नामावलि प्रकाशित गरेको बारे 2017-09-08
10. RE - B.Arch aptitude notice or aptitude test list 2074 2017-09-08
11. re- application notice, application list and withheld list 2074 2017-09-08
12. notice for admitted students 2017-09-06
13. B.E./BArch Re application notice 2074. 2017-09-04
14. दावि विरोधको समय भित्र कुनै दावि विरोध पर्न नआएको ले पूर्व प्रकाशित तेस्रो भर्ना सूचि नै अन्तिम तेस्रो भर्ना सूचि रहको जानकारी गराउछौ । 2017-09-01
15. BE/Barch Third Admission Notices and Admission list 2074 2017-08-31
16. यस क्याम्पसमा आवेदन दिएका तर अन्य क्याम्पसमा भर्ना भइ switching interest नजनाएका आवेदकहरुलाई जरुरी सुचना 2017-08-28
17. B.E/B.Arch 2nd admission notice and admission list 2074 2017-08-27
18. Applicant Merit List 2074 2017-08-23
19. B.E/B.Arch First Admission List 2074 2017-08-23
20. BE Architecture Aptitude Test Pass List 2074 2017-08-22